WODA DAJE RADOŚĆ


 „Woda daje radość” to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, przy współudziale finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W zajęciach na strzeleckim basenie w dniu 11 maja  wzięło  udział 15  niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku szkolnym, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność ruchową sprzężoną z upośledzeniem umysłowym znacznym i głębokim,  nie mają możliwości korzystania z zajęć na basenie w formie grupowej. Wśród uczestników jest 6 osób na wózkach inwalidzkich. Prawidłową realizację zadania zapewniają wolontariusze:  nauczyciele Zespołu Szkól Specjalnych przy DPS w Kadłubie, rodzice oraz dorośli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

Zajęcia są tak przygotowane, że do wody każdy uczestnik programu wchodzi  z osobistym opiekunem. W małym basenie z atrakcjami wodnymi  uczestnicy po raz pierwszy spotkali się z wodą, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. W projekcie mamy zaplanowanych pięć takich wyjazdów w tym roku.

Trudno opisać emocje i wrażenia uczestników zajęć, bo wszystko mieści się w prostym słowie RADOŚĆ. Warto obejrzeć inne zdjęcia na stronie Stowarzyszenia  www.niepelnosprawni-kadlub.pl,  aby zrozumieć zadowolenie  uczestników i organizatorów. Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom  Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” za serdeczność i całkowite wsparcie naszej inicjatywy.

Kornelia Mroszczyk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia